Jan Van Dorp

Jan Van Dorp


Partner | KRC Van Elderen Corporate Finance

Contactgegevens

KRC Van Elderen Corporate Finance begeleidt ondernemers bij de aan- en verkoop van een onderneming vanuit de expertise wat de waarde-bepalende elementen zijn van een onderneming. Daarbij spelen niet alleen de rationele en economische elementen een rol maar ook de emotionele aspecten. Daarnaast begeleiden we ondernemers bij opvolgingsvraagstukken en herfinanciering.