Harke Plas

Harke Plas


Advocaat | Partner | Kienhuis Hoving NV

Contactgegevens

Kienhuis Hoving NV

Gespecialiseerd in fusies & overnames, ondernemingsstructuren, ondernemingsrechtelijke contracten en conflicten. Houdt zich vanuit deze specialisatie onder meer bezig met (internationale) overnames, participaties, herstructureringen, enquĂȘteprocedures, compliance, financieel recht en (strategische) advisering aan besturen, raden van commissarissen en raden van toezicht. Combineert juridische kennis met een pragmatische aanpak. Schuwt een juridische procedure niet als dat opportuun is. Kernwoorden: analytisch, pragmatisch, conceptueel, resultaatsgericht sociaal en netwerken.